JENIS-JENIS SOALAN OBJEKTIF

SOALAN OBJEKTIF TERDIRI DARIPADA DUA JENIS ANEKA PILIHAN.